เวลาโดนพิษจากปลาปักเป้า.จะมีอาการอย่างไร

  • พิมพ์

Q:  เวลาโดนพิษจากปลาปักเป้า.จะมีอาการอย่างไร

A: พิษของปลาปักเป้ามีชื่อว่า “เตโตรโดทอกซิน” (Tetrodotoxin) พบมากในไข่ ตับ น้ำดี กระเพาะ ลำไส้  หนังปลา รวมถึงเนื้อปลา  อันตรายของพิษจะส่งผลต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อภายใน   10–15 นาที หรืออาจนานถึง  4 ชั่วโมง แล้วแต่ปริมาณที่ได้รับพิษ มีผลทำให้เส้นประสาทไม่ทำงาน

อาการของผู้ที่ได้รับพิษจะมี 4 ระยะ คือ ระยะแรก มีอาการชาที่ริมฝีปาก ลิ้น ใบหน้า ปลายนิ้วมือ คลื่นไส้ อาเจียน ระยะที่ 2มีอาการชาและอาเจียนมากขึ้น อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เดินหรือยืนไม่ได้ ระยะที่ 3กล้ามเนื้อกระตุก       พูดลำบากหรือพูดไม่ได้ และระยะที่ 4 หายใจไม่ออก ไม่รู้สึกตัว ตามตัวมีสีเขียวคล้ำ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว  นอกจากนี้ พิษของปลาปักเป้ายังสามารถทนต่อความร้อน ไม่ว่าจะนำไปต้มหรือทอด    ก็ไม่สามารถทำลายพิษที่อยู่ในปลาปักเป้าได้ 

การป้องกันที่ดีที่สุดคือ ห้ามนำเนื้อปลาปักเป้ามากินโดยเด็ดขาด และต้องใส่ใจในการเลือกซื้อปลาจากร้านค้าให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงการซื้อเนื้อปลาที่แล่สำเร็จหรือไม่รู้แหล่งที่มา เพื่อจะได้กินปลาอย่างปลอดภัยค่ะ

ยุง4.jpg