สารสกัดจากใบมะรุม ปลอดภัย100%หรือไม่?

  • พิมพ์

Q: สารสกัดจากใบมะรุม ปลอดภัย100%หรือไม่? 

A: มะรุมเป็นพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีสรรพคุณต่างๆเช่น ช่วยลดความดันโลหิต ลดไขมันโคเลสเตอรอล ลดน้ำตาลในเลือด มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ ต้านเชื้อแบคทีเรีย (Staphylococcus aureus) ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่ผิวหนัง และสามารถต้านการก่อมะเร็งของไวรัส EBVได้

ปัจจุบันสมุนไพรใบมะรุม ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากมะรุม ในรูปแบบต่างๆ อาทิ แคปซูลผง ชาชงใบมะรุม น้ำมันเมล็ดมะรุม และสารสกัดจากเมล็ด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางด้านพิษวิทยาและความปลอดภัยของสมุนไพรชนิดนี้มีอยู่น้อยมาก ดังนั้นทางกระทรวงสาธารณสุข โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพประชาชน จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าทดลองความเป็นพิษของสารสกัดจากใบมะรุมในสัตว์ทดลอง เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านพิษวิทยา สำหรับใช้ในการประเมินความปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค

          จากการวิจัยสารสกัดจากใบมะรุมด้วยน้ำนั้น พบว่าสารสกัดจากใบมะรุมมีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอาการพิษเฉียบพลันหรือพิษเรื้อรังต่อสัตว์ทดลอง แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคที่มีระดับ โปแตสเซียมต่ำและผู้บริโภคที่ป่วยเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจผิดปกติไม่ควรรับประทาน และเนื่องจากปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากใบมะรุมมีหลากหลายชนิด การเลือกซื้อยาสมุนไพรจึงควรดูเลขทะเบียนตำรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่จัดอยู่ในหมวดยาแผนโบราณตรวจดูวันที่ผลิต และวันสิ้นอายุของยา (ถ้ามี) ตรวจดูลักษณะยา เช่น ไม่มีเชื้อรา เม็ดยาไม่บวม บรรจุภัณฑ์ ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุ ควรอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุด ฉลากยาต้องระบุแหล่งผลิตอย่างชัดเจน