รายงานสรุปผลการตรวจสอบชนิดหญ้าปล้องแดง

         จากกรณีมีกระแสข่าว  นายสมเกียรติ  บุญยงค์ อายุ 50 ปี  จ.อ่างทอง  ได้นำต้นพืช  ชื่อว่า "หญ้าปล้องแดง"  มาต้มดื่ม  รักษาโรคตับแข็ง  และอ้างว่า หญ้ามีสรรพคุณทำให้ตนเองหายจากโรคตับแข็ง  สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบชนิดพืชดังกล่าว โดยทำการตรวจระบุชนิดร่วมกับนักวิชาการของสำนักงานหอพรรณไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รายงานสรุปผลการตรวจสอบชนิดหญ้าปล้องแดง