Q : การเล่นฮูลาฮูป ลดความอ้วนได้จริงหรือไม่?

  • พิมพ์


A : ฮูลาฮูบ เป็นการออกกำลังกายเฉพาะส่วน และต้องใช้ความต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เอวเล็กลง เพราะเป็นการลดไขมันเฉพาะส่วน และทำให้เกิดความอ่อนตัวของกระดูกหากมีการเคลื่อนไหวทุกวัน อย่างไรก็ตาม กีฬาชนิดนี้ไม่เหมาะสำหรับคนสูงอายุที่มีประวัติปวดหลัง เพราะโดยปกติแล้วผู้ที่ปวดหลังเมื่อยืนอยู่ในท่าตรง จะทำให้เส้นประสาทจะถูกกดทับ ซึ่งกีฬาฮูลาฮูบ จะต้องยืนในท่าตรงเป็นเวลานาน ทำให้เส้นประสาทถูกกดทับมากขึ้น ดังนั้นจึงควรออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ ซึ่งเป็นท่าขนานกับพื้นและลดการกดทับของเส้นประสาท