Q: ควรเริ่มอ่านนิทานให้ลูกฟัง เมื่อไหร่ดีคะถึงจะเหมาะสมและเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก

  • พิมพ์
A: การเล่านิทานหรืออ่านนิทานให้ลูกฟังนั้น  พ่อแม่ต้องเริ่มต้นเร็วที่สุด  เริ่มตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์ยิ่งดี   และควรกระทำต่อเนื่องสม่ำเสมอถึงอายุ  6 ปี  เพราะการเล่านิทานหรืออ่านนิทานให้ลูกฟังนอกจากจะช่วยให้ลูกสนุกสนานและมีความสุขแล้ว
  นิทานยังช่วยพัฒนาการด้านภาษา  สร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์  เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาสมองและสติปัญญาของเด็ก   
สิ่งสำคัญ...เป็นการสร้างความรัก  ความผูกพัน ความอบอุ่นภายในครอบครัว  พ่ออ่าน.. แม่เล่า ..พร้อมโอบกอดลูกไว้  ความสุขที่เกิดขึ้นจะทำให้เด็กมีการพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา(IQ) คู่กับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ผลพลอยได้ตามมาคือ เด็กจะเติบโตเป็นเด็กที่รักการอ่านอีกด้วยค่ะ

                หนังสือนิทานที่ดีสำหรับเด็กเล็ก ๆ ไม่จำเป็นต้องมีตัวหนังสือมาก  อาจมีเพียงภาพประกอบชัดเจน สีสันสดใส  สวยงาม ดึงดูดให้เด็กสนใจ  เรื่องราวเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สนุกสนานเหมาะกับวัยของเด็ก และรูปเล่มต้องปลอดภัย ขอบมน กระดาษหนา ไม่บางจนบาดมือเด็กได้

 สำหรับหนังสือนิทานสำหรับเด็กโตขึ้น ตัวหนังสือควรมีขนาดใหญ่  อ่านง่าย ชัดเจน  ภาษาถูกต้อง เรื่องราวเหมาะสมกับอายุเด็ก

                พ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกฉลาด อารมณ์ดี  มีพัฒนาการดี ควรเริ่มอ่านนิทานให้ลูกฟังตั้งแต่วันนี้