A: คุณยายมีอาการขี้หลงขี้ลืม..เป็นอาการของโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคะ และมีวิธีป้องกันรักษาอย่างไร

A : อาการขี้หลงขี้ลืมเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่สำหรับคนที่มีอายุเกิน 60 ปีนั้น อาการหลงลืมอาจเกิดขึ้นได้จากโรคสมองเสื่อม

      โรคสมองเสื่อม คือ โรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สมองส่วนความจำและระบบประสาททั่ว ๆ ไป แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไร เพราะมีปัจจัยเสี่ยงที่น่าสงสัยหลายอย่าง เช่น กรรมพันธุ์ ไวรัสที่ก่อตัวอย่างช้า ๆ หรืออาจเป็นเพราะสารพิษบางอย่าง และจากการวิจัยของแพทย์พบว่า คนอายุเกิน 65 ปีจะเป็นโรคนี้ได้มาก หรือคนในวัย 40 ปี ขึ้นไปก็เป็นไปได้

      สำหรับอาการของโรคสมองเสื่อมแบ่งได้เป็นระยะแรกกับระยะหลัง โดยระยะแรกจะมีอาการความจำเสื่อมลง สมาธิในการฟังเสื่อม คิดเลขง่าย ๆ ก็ไม่ได้ และอารมณ์แปรปรวนง่าย ส่วนระยะหลังนั้น จะมีอาการคล้ายกับระยะแรกแต่รุนแรงมากขึ้น คือ สูญเสียความทรงจำมากขึ้นขนาดจำคนใกล้ชิดไม่ได้ และอารมณ์ก็จะแปรปรวนมากจนควบคุมไม่ได้ ไม่ไว้ใจคนที่อยู่รอบตัว อีกอย่างหนึ่งคือไม่สามารถช่วยตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ เช่น กินอาหารหรือเข้าห้องน้ำ

      สำหรับการป้องกันและรักษาโรคนี้โดยตรงยังไม่มี เพราะไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่รักษาได้ตามอาการที่เป็น อย่างถ้าผู้ป่วยนอนไม่หลับก็อาจจะใช้ยานอนหลับ และถ้าคนในครอบครัวดูแลผู้ป่วยได้ดี ก็จะช่วยลดอาการของโรคลงได้ เช่น ให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังกาย กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งจัดสมุดช่วยจำให้ผู้ป่วย ติดป้ายชื่อสิ่งของที่ใช้ประจำ และเขียนรายการกิจวัตรประจำวัน ที่สำคัญคือคนดูแลต้องให้ความรักและความเข้าใจผู้ป่วยมาก ๆ อย่าท้อใจหรือรำคาญ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจและมีสุขภาพที่ดีขึ้น อาการต่าง ๆ ของโรคความจำเสื่อมก็จะลดลงได้