การกำจัดขนด้วยเลเซอร์ ปลอดภัยหรือไม่

 A: แสงเลเซอร์สามารถกำจัดขนได้ โดยที่เมื่อฉายแสงเลเซอร์บริเวณที่มีเส้นขน  เส้นขนก็จะดูดรับ พลังงานแสงเลเซอร์ พลังงานแสงก็จะเปลี่ยนพลังความร้อน 

พลังงานความร้อนก็จะไปทำลายเส้นขน ขณะเดียวกันก็จะไปทำลายเซลล์ที่เป็นต้นกำเนิดเส้นขน ซึ่งอยู่บริเวณรอบๆเส้นขนนั้น  เพราะฉะนั้น ถ้าสามารถทำเลเซอร์กำจัดขนซ้ำๆ ประมาณสัก 5-10 ครั้ง  เส้นขนก็จะถูกกำจัดหายไป  อาจจะไม่ ขึ้นใหม่ หรือถ้าขึ้นใหม่ก็จะกลายเป็นขนเส้นเล็กๆ  ซึ่งไม่ก่อความรำคาญให้แก่คนไข้ ขนในร่างกาย สามารถกำจัดได้ทุกแห่งไม่ว่าจะเป็น  ขนหนวด ขนหน้าแข้ง ขนรักแร้  หรือว่าขนแขน เพียงแต่ว่าถ้า เป็นไปได้เราเลือกที่จะไม่กำจัดบริเวณใกล้ดวงตา  ซึ่งได้แก่ขนคิ้ว  หรือขนตาเพราะว่าแสงเลเซอร์อาจ มีผลกระทบต่อดวงตาของคนไข้ สำหรับท่านที่สนใจจะมากำจัดขนด้วยเลเซอร์จะเรียนให้ทราบว่า

 
    ประการที่ 1 ควรหลีกเลี่ยงการตากแดดจัดในเดือนที่ท่านจะมาทำการกำจัดขนเพราะว่ามันจะทำให้ เกิดผลแทรกซ้อนได้มากขึ้น

    ประการที่ 2 ท่านควรที่จะต้องโกนขนมา 1 วันล่วงหน้า ก่อนที่จะมากำจัดขน  ย้ำว่าห้ามแว้ก ห้าม ถอนขน เพราะว่าการแว้กหรือการถอนขนนั้น  มันจะทำให้ตอขนไม่มี ทำให้ประสิทธิภาพในการรักษา ลดลง