ถามมา-ตอบไป

Q: โรคมือ เท้า ปาก กับโรคปากเท้าเปื่อย แตกต่างกันอย่างไร

A: โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบเฉพาะในคน และติดต่อจากคนสู่คน  ส่วนโรคปากเท้าเปื่อย เกิดจากไวรัสตัวอื่น  เป็นโรคติดต่อที่เกิดกับสัตว์กีบ  เช่น โค กระบือ แพะ แกะ สุกร เป็นต้น  ทำให้สัตว์ป่วยมีอาการเป็นแผลที่ปากและกีบเท้า  สัตว์ที่ป่วยมักไม่ตายหรือมีอัตราป่วยตายต่ำ  ไม่จัดว่าเป็นโรคติดต่อถึงคน  โดยในอดีตเคยพบผู้ป่วยเพียงไม่กี่ราย  มีอาการเล็กน้อยและหายได้เองโดยไม่ต้องให้การรักษา

รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคไข้เลือดออก

Q :   รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคไข้เลือดออก
   A : การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก อาศัยอาการทางคลินิกร่วมกับผลการตรวจทางโลหิตวิทยา ก็เพียงพอต่อการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม: รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคไข้เลือดออก

Q : การเล่นฮูลาฮูป ลดความอ้วนได้จริงหรือไม่?


A : ฮูลาฮูบ เป็นการออกกำลังกายเฉพาะส่วน และต้องใช้ความต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เอวเล็กลง เพราะเป็นการลดไขมันเฉพาะส่วน และทำให้เกิดความอ่อนตัวของกระดูกหากมีการเคลื่อนไหวทุกวัน อย่างไรก็ตาม

อ่านเพิ่มเติม: Q : การเล่นฮูลาฮูป ลดความอ้วนได้จริงหรือไม่?

Q: ในบุหรี่มีสารอะไรที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

A :ในบุหรี่ 1 มวน เมื่อเกิดการเผาไหม้จะทำให้เกิดสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิด สารพิษร้อยชนิดมีผลต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างการ และมี 60 กว่าชนิด ที่เป็นสารก่อมะเร็ง

Q: ควรเริ่มอ่านนิทานให้ลูกฟัง เมื่อไหร่ดีคะถึงจะเหมาะสมและเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก

A: การเล่านิทานหรืออ่านนิทานให้ลูกฟังนั้น  พ่อแม่ต้องเริ่มต้นเร็วที่สุด  เริ่มตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์ยิ่งดี   และควรกระทำต่อเนื่องสม่ำเสมอถึงอายุ  6 ปี  เพราะการเล่านิทานหรืออ่านนิทานให้ลูกฟังนอกจากจะช่วยให้ลูกสนุกสนานและมีความสุขแล้ว

อ่านเพิ่มเติม: Q: ควรเริ่มอ่านนิทานให้ลูกฟัง เมื่อไหร่ดีคะถึงจะเหมาะสมและเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก